تبلیغات
anadilimiz=varlığımız - EYLƏ BİLİRDİM Kİ, DƏXİ SÜBH OLUB

EYLƏ BİLİRDİM Kİ, DƏXİ SÜBH OLUB

Eylə bilirdim ki, də xi sübh olub,

Mürği-səhə rt ək bir a ğız ba nla dım.

Sə ng şikəst e ylə di ba lü pərim,

Banlama ğın ha silini anladım.

Övci-fəzadə görə rək ba yquşu

Səhndə qaqqılla yıram indi mən.

Bir də məni vurma, aman, sə ngdil!

Rəhm e lə, nıqqılla yıram indi mə n.

Ay çala ğanlar, mə ni qorxuzma yın,

Mə n sizə t ərk e ylə mişə m la nə ni!

Se yr e lə yiz, övci-həva da uçuz,

Mə n d ə gəzim sə hnəçeyi-xanə ni.

Ağlamayın, ağlama yın, cücə lə r,

Banlamaram, banlamaram bir daha!

Banlamamaqdır sizə əhdim mə nim,

Söylə mirə m: a nlamaram bir daha!.

Mirzə ələkbər sabir

 

  ائیله بیلیردیم کی، دخی صوبح اولوب 

  ائیله بیلیردیم کی، ده خی صوبح اولوب، 

  مورغی-سهه رت اک بیر آ غیز با نلا دیم. 

  سه نگ شیکست ائ یله دی با لو پریم، 

  بانلاما غین ها سیلینی آنلادیم. 

  اؤوجی-فضاده گؤره رک با یقوشو 

  سهنده قاققیللا ییرام ایندی من. 

  بیر ده منی وورما، آمان، سه نگدیل! 

  رحم ائ له، نیققیللا ییرام ایندی مه ن. 

  آی چالا غانلار، مه نی قورخوزما یین، 

  مه ن سیزه ت ارک ائ یله میشه م لا نه نی! 

  سئ یر ائ له ییز، اؤوجی-هوا دا اوچوز، 

  مه ن د ه گزیم سه هنچئیی-خانه نی. 

  آغلامایین، آغلاما یین، جوجه له ر، 

  بانلامارام، بانلامارام بیر داها! 

  بانلاماماقدیر سیزه عهدیم مه نیم، 

  سؤیله میره م: آ نلامارام بیر داها!. 

  میرزه علی اکبر  سابیر