1391/02/14

Gülüstan"i - sədidən

   یازان: araz azeri turk    بولوم :هوپ هوپ نامه hophopname ،

"Gülüstan"i - sədidən bir hekayeyi-mənzumiyyəyə bənzətmə

Yeki pürsid əz an şəh küştə fərzənd,

Ki, ey Əbdalhəmid əz-to xirədmənd;

Səfarətxanəra mənzil güzidi,

Çera tən dadə bər mellət, nəzbədi?

Besevdayi-Qrım əz-Rey gozəşti,

Çera dər-baği-şəh rahət nəgəşti?

Begoft: əhvali-ma bərfı-cəhanəst,

Gəhi cün yəx, gəhi abi-rəvanəst,

Gəhi bər təxti-cəbbari nəşinim,

Gəhi dər-ğürbət əndər ca gozinim.

Mənü-Əbdalhəmid ər zende manim,

Becani-mellət atəş bərfəşanim.

Mirzə ələkbər sabir

" گولوستان " ای - سدیدن بیر هئکایئیی-منزومییییه بنزتمه 

   

  یئکی پورسید از آن شه کوشته فرضند،  

  کی، ائی ابدالهمید از-تو خیردمند؛  

  صفارتخانرا منزیل گوزیدی،  

  چئرا تن داده بر مئللت، نزبه دی؟  

  بئسئودایی-قریم از-رئی گوزشتی،  

  چئرا در-باغی-شه راهت نگشتی؟  

  بئگوفت: احوالی-ما برفی-جهانست،  

  گهی جون یخ، گهی آبی-روانست،  

  گهی بر تختی-جبباری نشینیم،  

  گهی در-غوربت اندر جا گوزینیم.  

  منو-ابدالهمید ار زئندئ مانیم،  

  بئجانی-مئللت آتش برفشانیم. 

  میرزه علی اکبر  سابیر