تبلیغات
anadilimiz=varlığımız - Hər nə versən, ver
1391/02/14

Hər nə versən, ver

   یازان: araz azeri turk    بولوم :هوپ هوپ نامه hophopname ،

Hər nə versən, ver

 

 

 

 

Hər nə versən, ver, məbada vermə bir dirhəm zəkat,

Qoy acından ölsə ölsün binəva kəndli və tat.

 

Hər nə düz versən, ver, oğlum, borcunu vermə təmam,

Hər nə alsan, al, amandır, alma kasıbdan səlam.

 

Hər nə etsən, et və lakin etmə meydən ictinab,

Hər nə dutsan, dut və lakin dutma bir kari-səvab.

 

Hər nə çəksən, çək, vəli, çəkmə xəcalət qübhdən,

Harda yatsan yat, ayılma, durma hərgiz sübhdən.

 

Hər yerə gəlsən, gəl, amma gəlmə dərsə, məktəbə,

Hər kəsə uysan, uy, amma uyma dinə, məzhəbə.

 

Hər nə çəksən, cək, bəradər, çəkmə düz mizanını,

Çəkmə sən millət qəmin, çəkmə, çək öz qəlyanını.

 

Baxmasan eytamə, baxma, baxma, bax löbətlərə,

Gəlməsən imanə, gəlmə, gəlmə, gəl lənətlərə.

 

Olmasan bir xeyrə bais, olma, ol bais şərə,

Etməsən imdad, etmə, et sitəm acizlərə.

Mirzə ələkbər sabir

  هر نه وئرسن، وئر 

   

  هر نه وئرسن، وئر، مبادا وئرمه بیر دیرهم ذکات،  

  قوی آجیندان اؤلسه اؤلسون بینوا کندلی و تات. 

   

  هر نه دوز وئرسن، وئر، اوغلوم، بورجونو وئرمه تمام،  

  هر نه آلسان، آل، آماندیر، آلما کاسیبدان سلام. 

   

  هر نه ائتسن، ائت و لاکین ائتمه مئیدن ایجتیناب،  

  هر نه دوتسان، دوت و لاکین دوتما بیر کاری-سواب. 

   

  هر نه چکسن، چک، ولی، چکمه خجالت قوبهدن،  

  هاردا یاتسان یات، آییلما، دورما هرگیز صوبحدن.  

   

  هر یئره گلسن، گل، آما گلمه درسه، مکتبه،  

  هر کسه اویسان، اوی، آما اویما دینه، مذهبه. 

   

  هر نه چکسن، جک، برادر، چکمه دوز میزانینی،  

  چکمه سن میلت قمین، چکمه، چک اؤز قلیانینی. 

   

  باخماسان ائیتامه، باخما، باخما، باخ لؤبتلره،  

  گلمه سه ن ایمانه، گلمه، گلمه، گل لعنتلره. 

   

  اولماسان بیر خئیره بایس، اولما، اول بایس شره،  

  ائتمه سه ن ایمداد، ائتمه، ائت سیتم عاجیزلره. 

  میرزه علی اکبر  سابیر