İftardan bir göftar və ya məcmuədən bir löğmə

 

 

 

 

(nəzirə)

 

 

Ustad  möhtərəm   İkram   bəyə

 

Atmış niqabi-hüsnin məcmuəyi-təvangər,

Məcmuədə düzülmüş eyzən xuruş sərasər,

Həsrətkeşani-mətbəx, gürgani-bətnpərvər

Cari boğaza şərbət, sari məzaqə şəkkər,

Əksi-buxari-dolma, zilli-əmameyi-sər,

Dəryayi-iştəhayə olmaqda behcətavər,

Hüzzar içində əsla yox bir fəqirü müztər,

İftar vəqtidir ha, ey vaizi-süxənvər!

İş başbilənsiz olmaz!

Sərsüfrə sənsiz olmaz!

 

Vəqti-qəza ki, nəfsin cuş etdiyi zamandır,

Bilcümlə razədarə həngami-əkli-nandır,

Ənvai-nazü nemət sərsüfrədə əyandır,

Lakin о löqmələr hər əyanə şayəgandır.

Hər su nəzər edərsən: bəydir, əmirü xandır,

Fəqr əhlinə bu halət taqətgüdazi-candır,

İftar-ləzzətəfza, suri-səfanişandır,

Ey müstəhəq, darıxma, könlün əgərçi qandır!

Miskin həzənsiz olmaz!

Qəm, qüssə sənsiz olmaz!

 

Etdikcə mən tamaşa, gördükcə işbu kari:

Acizdə inkisari, saildə iztirari,

Miskində intizari, tacirdə ehtikari,

Əşkim olur gözümdən xuni-ciyərlə cari,

Heyhat, olurmu çeşmim haiz bu iqtidari

Та yanmadıqca könlüm, ey könlümün mədari?!

Əşari-atəşin-dəm yaxdıqca qəlbi-zari,

Təqlid edir təbiət mürğani-növbahari.

"Şair süxənsiz olmaz,

Şer isə sənsiz olmaz!"

 

Ey əhlü fəqrü faqə, ver şairə səlalın,

Dəmdir ki, şair olsun dildadeyi-kəlalın,

Dəmdir ki, şeri-nəğzim şərh etsin ərzi-halın,

Şayani-rəhm olunsun hər kəscə infialın,

Surətnümalıq etsin ayineyi-vüsalın,

Gözlərdə cilvələnsin insan kimi cəmalın.

Heyhat! Sümmə heyhat, xam olmasın xəyalın!

Bihimmət əğniyadən olmaz rəva süalın,

Tök ruyi-zərdin üzrə daim sirişki-alın....

Sail mihənsiz olmaz!

Möhnət də sənsiz olmaz!

Mirzə ələkbər sabir

 

  ایفطاردان بیر گؤفتار وه یا مجموعه دن بیر لؤغمه 

   

  اوستاد  مؤحترم   ایکرام   به یه 

   

  آتمیش نیقابی-هوسنین مجموعگی-توانگر،  

  مجموعه ده دوزولموش ائیزن خوروش سراسر،  

  هسرتکئشانی-مطبخ، گورگانی-بطنپرور  

  جاری بوغازا شربت، ساری مزاقه شککر،  

  عکسی-بوخاری-دولما، زیللی-امامئیی-سر،  

  دریایی-ایشتهایه اولماقدا بئهجتاور،  

  هوززار ایچینده اصلا یوخ بیر فقیرو موزتر،  

  ایفطار وقتیدیر ها، ائی واعیظی-سوخنور! 

  ایش باشبیلنسیز اولماز! 

  سرسوفره سنسیز اولماز! 

   

  وقتی-قزا کی، نفسین جوش ائتدیگی زاماندیر،  

  بیلجومله رازداره هنگامی-اکلی-ناندیر،  

  انوای-نازو نعمت سرسوفره ده عیاندیر،  

  لاکین او لؤقمه لر هر عیانه شایگاندیر.  

  هر سو نظر ائدرسن: بیدیر، امیرو خاندیر،  

  فقر اهلینه بو حالت طاقتگودازی-جاندیر،  

  ایفطار-لذتفزا، سوری-صفانیشاندیر،  

  ائی موستحق، داریخما، کؤنلون اگرچی قاندیر! 

  میسکین هزنسیز اولماز! 

  قم، غوصه  سنسیز اولماز! 

   

  ائتدیکجه من تاماشا، گؤردوکجه ایشبو کاری:  

  عاجیزده اینکیساری، سایلده ایزتیراری،  

  میسکینده اینتیظاری، تاجیرده ائهتیکاری،  

  اشکیم اولور گؤزومدن خونی-جییرله جاری،  

  هئیهات، اولورمو چئشمیم هایز بو ایقتیداری  

  Тا یانمادیقجا کؤنلوم، ائی کؤنلومون مداری؟!  

  اشاری-آتشین-دم یاخدیقجا قلبی-زاری،  

  تقلید ائدیر طبیعت مورغانی-نؤوباهاری. 

   " شاعیر سوخنسیز اولماز، 

  شعر ایسه سنسیز اولماز! "  

   

  ائی اهلو فقرو فاقه، وئر شاعیره سلالین،  

  دمدیر کی، شاعیر اولسون دیلدادئیی-کلالین،  

  دمدیر کی، شعری-نغزیم شرح ائتسین عرضی-حالین،  

  شایانی-رحم اولونسون هر کسجه اینفیالین،  

  صورتنومالیق ائتسین آیینئیی-ووسالین،  

  گؤزلرده جیلولنسین اینسان کیمی جمالین.  

  هئیهات! سوممه هئیهات، خام اولماسین خیالین!  

  بیهیممت اغنییادن اولماز روا سوالین،  

  تؤک رویی-زردین اوزره دایم سیریشکی-آلین.... 

  سایل میهنسیز اولماز! 

  مؤحنت ده سنسیز اولماز! 

  میرزه علی اکبر  سابیر